Huấn Luyện An Toàn Lao Động

Lớp Quản Lý Kỹ Thuật An Toàn- Bảo Hộ Lao Động

THÔNG BÁO

ĐÀO TẠO, CẤP CHỨNG CHỈ AN TOÀN LAO ĐỘNG

– Căn cứ theo năng lực Viện Kỹ Thuật Xây Dựng Miền Nam và nhu cầu của các đơn vị, doanh nghiệp trên toàn quốc. Viện Kỹ Thuật Xây Dựng Miền Nam  xin thông báo Mở lớp An toàn lao động, Vệ sinh lao động theo thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH.

“Khóa huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh an toàn lao động” được xây dựng theo chương trình khung cho các đối tượng được quy định tại Thông Tư 27/2013/TT – BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội nhằm mục đích:

–  Giảm thiểu các tai nạn tại các công trường xây dựng

–   Hướng dẫn , phổ biến các quy định về an toàn lao động cho cán bộ và người lao động trong ngành để đánh giá được mức độ an toàn lao động hiện tại của công trình

Trên cơ sở nội dung hướng dẫn công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động của Bộ Lao động – Thương binh và Xã Hội,

Viện Kỹ Thuật Xây Dựng Miền Nam đã phối hợp với các chuyên gia trong công tác an toàn lao động  “khóa huấn luyện về công tác an toàn lao động” trên công trường với nội dung cụ thể như sau:

I. CÁC LỚP AN TOÀN LAO ĐỘNG,VỆ SINH LAO ĐỘNG :

01. Lớp quản lý Kỹ thuật an toàn- Bảo hộ lao động ( An toàn lao động – Vệ sinh lao động chung)

02. Lớp kỹ thuật An toàn điện

03. Lớp kỹ thuật An toàn vận hành đối với thiết bị  nâng

04. Lớp kỹ thuật An toàn vận hành đối với thiết bị chịu áp

05. Lớp kỹ thuật An toàn leo cao

06. Lớp kỹ thuật An toàn sử dụng hóa chất.

07.  Lớp kỹ thuật An toàn hàn điện – hàn hơi, nồi hơi, khí nén.

08. Lớp kỹ thuật An toàn trong vận hành, sử dụng gas khí đốt.

09. Lớp An toàn thoát hiểm trong tòa nhà cao tầng.

10. Lớp An toàn làm việc trong không gian kín.

11. Lớp huấn luyện cán bộ làm công tác an toàn – bảo hộ lao động tại đơn vị, doanh nghiệp.

12. Lớp kỹ thuật an toàn vận hành cẩu trục, thiết bị nâng hạ.

13. Lớp kỹ thuật an toàn vận hành, sử dụng xăng dầu, khí hóa lỏng LPG.

II. ĐỐI TƯỢNG HUẤN LUYỆN ATLĐ, VSLĐ THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 139, ĐIỀU 150 BỘ LUẬT LAO ĐỘNG :

– Nhóm 1: Người làm công tác quản lý

– Nhóm 2: Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở; Người làm công tác quản lý kiêm phụ trách công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động.

– Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động theo danh mục ban hành kèm theo Thông tư.

– Nhóm 4: Người lao động không thuộc 3 nhóm nêu trên (bao gồm cả lao động là người Việt Nam, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động).

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG BAO GỒM :

1. Bản sao Chứng minh thư nhân dân không cần công chứng;

2. Phiếu đăng ký (Mẫu của Viện): ghi rõ chức vụ đang đảm nhiệm

2. Ảnh màu 3×4: 02 chiếc.

IV. GIẢNG VIÊN:  Có nhiều năm kinh nghiệm thực tế và giảng dạy tại Cục ATLĐ, Các sở lao động, các tổng liên đoàn lao động… đáp ứng yêu cầu Thông tư 27/2013 về điều kiện giảng viên.

V. KHUNG NỘI DUNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG THEO THÔNG TƯ 27:

– Nhóm 1: Được huấn luyện kiến thức chung chủ yếu sau đây:

a) Chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

b) Tổ chức quản lý và thực hiện các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động ở cơ sở;

c) Các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất và biện pháp khắc phục, phòng ngừa.

– Nhóm 2: Được huấn luyện kiến thức chung bao gồm:

a) Kiến thức chung như nhóm 1;

b) Nghiệp vụ tổ chức thực hiện công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động tại cơ sở;

c) Tổng quan về các loại máy, thiết bị, các chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại; quy trình làm việc an toàn.

– Nhóm 3: được huấn luyện kiến thức chung và chuyên ngành gồm:

a) Chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

b) Tổng quan về công việc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

c) Các yếu tố nguy hiểm, có hại khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

d) Kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao động khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

đ) Xử lý các tình huống sự cố sản xuất, sơ cứu tai nạn lao động.

– Nhóm 4: Nội dung huấn luyện nhóm 4 gồm 2 phần sau:

a) Phần 1: Huấn luyện kiến thức chung về an toàn lao động, vệ sinh lao động (huấn luyện tập trung);

b) Phần 2: Yêu cầu về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

KHUNG THỜI GIAN HUẤN LUYỆN

Nhóm

Thời gian huấn luyện

Chứng nhận/ chứng chỉ

Nhóm 1

16h

Cấp chứng nhận

Nhóm 2

48h

Cấp chứng chỉ

Nhóm 3

30h

Cấp chứng chỉ

Nhóm 4

16h

Cấp chứng nhận

VI. KHAI GIẢNG:   Khai giảng hàng tháng trên toàn quốc

VIII. CHỨNG CHỈ, CHỨNG NHẬN :

Học viên sau khi kết thúc khoá học sẽ được cấp chứng chỉ, chứng nhận “Huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động” theo đúng quy định của pháp luật.

***** Chính Sách Ưu Đãi :

***  Giảm 5% học phí cho nhóm đăng ký từ 5 người trở lên và các nhóm đăng ký sớm

***  Giarm học phí cho đơn vị đăng ký với số lượng nhiều

VIỆN KỸ THUẬT XÂY DỰNG MIỀN NAM

ĐT: 0942.069.213 - Tel: (08) 66.754.437

Email: nhanlucvietnam.net@gmail.com

Website: http://vienxaydung.net/

Face: https://facebook.com/vienxaydungmiennam/