Hỏi Đáp

Không Dừng Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Xây Dựng

Bộ Xây dựng cho biết, đến nay Bộ chưa có văn bản nào thông báo dừng việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. Do đó, nếu chứng chỉ hành nghề của công dân đã hết hạn thì nộp hồ sơ tới Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ hành nghề để được cấp lại chứng chỉ.

 

Theo phản ánh của bà Huỳnh Tố Như (TP. Hồ Chí Minh), Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng có hiệu lực từ ngày 5/8/2015, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có hướng dẫn thực hiện cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng. Do vậy, các Sở Xây dựng đều tạm dừng cấp chứng chỉ để chờ hướng dẫn của Bộ.

Công ty của bà Như đang chuẩn bị tham gia gói thầu Tư vấn thiết kế và dự kiến bố trí bà Như làm chủ nhiệm dự án cho gói thầu này. Nhưng chứng chỉ hành nghề của bà lại hết hạn vào ngày 20/4/2016. Hiện bà Như không thể nộp hồ sơ xin gia hạn do Sở Xây dựng thông báo dừng tiếp nhận hồ sơ. Việc này đã làm ảnh hưởng đến năng lực tham dự thầu của công ty bà.

Bà Như đề nghị cơ quan chức năng sớm có hướng dẫn việc cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 30/12/2014, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 3482/BXD-HĐXD hướng dẫn việc triển khai thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 trong khi chưa có Nghị định và Thông tư hướng dẫn cụ thể.

Theo đó, việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được tiếp tục thực hiện theo quy định của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đến khi có Văn bản mới thay thế.

Đến nay Bộ Xây dựng chưa có văn bản nào thông báo dừng việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. Do đó, nếu chứng chỉ hành nghề của công dân Huỳnh Tố Như đã hết hạn thì nộp hồ sơ tới Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ hành nghề để được cấp lại chứng chỉ hành nghề.

Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng căn cứ hướng dẫn tại Văn bản số 3482/BXD-HĐXD ngày 30/12/2014 của Bộ Xây dựng về việc thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 để tiếp tục thực hiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân có nhu cầu cho đến khi Thông tư về quản lý năng lực hoạt động xây dựng được ban hành và có hiệu lực thi hành.

Theo Baochinhphu.vn