Đào Tạo Và Dạy Nghề

ĐÀO TẠO NGHỀ MỘC XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT

Đào tạo nghề Mộc xây dựng và trang trí nội thất trình độ: bồi dưỡng nghề, sơ cấp nghề, trung cấp nghề, cao đẳng nghề theo khung đào tạo của BLĐ – TBXH