Đào Tạo Và Dạy Nghề

ĐÀO TẠO NGHỀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CƠ KHÍ

Đào tạo nghề lắp đặt thiết bị cơ khí theo chương trình đào tạo dạy nghề của BLĐ – TBXH - Tư vấn: 0942069213 do Viện Kỹ Thuật Xây Dựng Miền Nam tổ chức: