Đào Tạo Và Dạy Nghề

ĐÀO TẠO NGHỀ KỸ THUẬT XÂY DỰNG

Đào tạo nghề kỹ thuật xây dựng trình độ: bồi dưỡng nghề, sơ cấp nghề, trung cấp nghề, cao đẳng nghề Kỹ thuật xây dựng theo khung đào tạo của BLĐ – TBXH