Đào Tạo Và Dạy Nghề

ĐÀO TẠO NGHỀ CẮT GỌT KIM LOẠI

Đào tạo nghề cắt gọt kim loại theo chương trình đào tạo dạy nghề của BLĐ – TBXH - Tư vấn: 0902.977.780 do Viện Kỹ Thuật Xây Dựng Miền Nam tổ chức và đào tạo