Đào Tạo Và Dạy Nghề

ĐÀO TẠO NGHỀ CẤP THOÁT NƯỚC

Đào tạo nghề cấp thoát nước trình độ: bồi dưỡng nghề, sơ cấp nghề, trung cấp nghề, cao đẳng nghề Cấp thoát nước theo khung đào tạo của BLĐ – TBXH