Danh Sách Chứng Nhận/Chứng Chỉ Nghề-Sơ Cấp Nghề

MẪU CHỨNG CHỈ HÀ NỘI

✪ Mẫu Chứng Nhận/Chứng Chỉ Trung Tâm Dạy Nghề Và Đào Tạo Nhân Lực Cao Bắc Hà:

➤ Chứng Chỉ Nghề Vận Hành Xe Cơ Giới

➤ Chứng Chỉ Nghề Vận Hành Máy Cẩu

➤ Chứng Chỉ Nghề Vận Hành Máy Vận Thăng Lồng

➤ Chứng Chỉ Nghề Vận Hành Máy Khoan Cọc Nhồi

➤ Chứng Chỉ Nghề Vận Hành Xe Lu

➤ Chứng Chỉ Nghề Vận Hành Xe Lu Ủi

➤ Chứng Chỉ Nghề Vận Hành Cần Trục