Danh Sách Chứng Nhận/Chứng Chỉ Bồi Dưỡng

✪ Viện Nghiên Cứu Đào Tạo Và Bồi Dưỡng Cán Bộ Hà Nội

➤ Chứng Chỉ Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Đấu Thầu

➤ Chứng Chỉ Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Chỉ Huy Trưởng Công Trình Xây Dựng