Chứng Chỉ Hành Nghề/Tổ Chức Xây Dựng

Chứng Chỉ Hành Nghề Kỹ Sư Định Gía Xây Dựng Hạng 2 (Hà Nội)

VIỆN XÂY DỰNG VÀ ĐÀO TẠO NHÂN LỰC VIỆT NAM NHẬN TƯ VẤN HỒ SƠ XIN HÀNH NGHỀ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG HẠNG 2- HẠNG 1 TRÊN TOÀN QUỐC - LIÊN HỆ: 0902.977.780

VIỆN XÂY DỰNG VÀ ĐÀO TẠO NHÂN LỰC VIỆT NAM

ĐT: 0902.977.780 - Tel: (08) 66.754.437 - (04) 21.23.88.44

Email: vienxaydung.net@gmail.com

Website: http://vienxaydung.net/

Face: https://www.facebook.com/vienxaydung.vn/