Chứng Nhận/Chứng Chỉ Bồi Dưỡng

Chứng Chỉ Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Đấu Thầu (DTB)

Đào Tạo Và Cấp Chứng Chỉ Đấu Thầu Hàng Tháng: 0942.069.213 Tại TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Vũng Tàu, Cà Mau, Bến Tre, An Giang ...