Thông Tin Dịch Vụ Công

cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản tại tp hồ chí minh

Để triển khai công tác cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản theo Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản, Sở Xây dựng đã xây dựng Phương án tổ chức thực hiện, đảm bảo cơ sở vật chất, điều kiện tổ chức thi sát hạch theo quy định. Kể từ ngày 16/02/2016 (ngày Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng có hiệu lực), Sở Xây dựng sẽ giải quyết hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản theo 02 phần như sau:

1. Thi sát hạch

- Thí sinh chuẩn bị 02 bộ hồ sơ nộp tại Sở Xây dựng.

- Nội dung thi, hình thức thi, điều kiện thi, thành phần hồ sơ: Thí sinh tuân thủ các nội dung được quy định tại Thông tư số 11/2015/TT-BXD 30/12/2015 của Bộ Xây dựng.

- Kế hoạch tổ chức, thời gian, địa điểm thi và các thông tin cần thiết khác có liên quan đến kỳ thi, được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng trước 30 ngày, kể từ ngày tổ chức thi sát hạch.

2. Cấp chứng chỉ

Sở Xây dựng cấp chứng chỉ cho các thí sinh đã đạt điểm thi theo quy định tại Điều 12 và có đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 10 của Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng./.

Xem nội dung Thông tư số 11/2015/TT-BXD 30/12/2015 của Bộ Xây dựng tại liên kết:

http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/web/guest/van-ban-phap-luat

VIỆN XÂY DỰNG VÀ ĐÀO TẠO NHÂN LỰC VIỆT NAM

ĐT: 0942.069.213 - Tel: (08) 66.754.437 - (04) 21.23.88.44

Email: nhanlucvietnam.net@gmail.com

Website: http://vienxaydung.net/

Face: https://www.facebook.com/vienxaydung.vn/